footerIcon

Herroepingsrecht

Wil je gebruikmaken van het herroepingsrecht, dan kun je dit zonder reden bij ons aangeven. Dat kan tot 30 dagen nadat jij of een door jou aangewezen derde (die niet de vervoerder is) de bestelling van ons heeft ontvangen. Nadat je bij ons hebt aangegeven dat je afziet van de koop, heb je nog 14 dagen de tijd om de producten terug te sturen of aan ons terug te geven.

Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring laten weten dat je de overeenkomst wilt herroepen. Dit kan bijvoorbeeld schriftelijk, per post of via een e-mail. Je kunt jouw retouraanvraag op de volgende manieren indienen, maar bent hiertoe niet verplicht:

  • Klik hier voor ons online retourformulier
  • Maak gebruik van het modelformulier voor herroeping (PDF)
  • Breng ons op een andere duidelijke manier op de hoogte dat je de overeenkomst wilt herroepen (bijvoorbeeld telefonisch, per post. per e-mail of in persoon).

Je ontvangt van ons een bevestiging van jouw aanvraag.

Terugbetaling

Binnen 14 dagen nadat wij jouw aanvraag tot herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen, zullen wij de door jou betaalde bedragen voor de producten terugbetalen. Dit is inclusief de in rekening gebrachte leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering). Wij mogen wachten met terugbetalen tot wij de goederen hebben ontvangen, of totdat je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Kosten retourzending

De directe kosten voor het retourzenden van de producten zijn voor jouw rekening.

Uitsluiting herroepingsrecht

Producten die speciaal voor jou zijn gemaakt (conform jouw instructies) zijn uitgesloten van herroepingsrecht. In zulke gevallen hebben wij dit voor het sluiten van de overeenkomst aan je medegedeeld en heb je hier expliciet toestemming voor gegeven.

Waardevermindering

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Wij verzoeken je om, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, de producten in de originele en onbeschadigde verpakking aan ons te retourneren.

Retouradres

Je kunt jouw bestelling retourneren naar het volgende adres:

KommaGo B.V. ⁠⁠o.v.v. het ordernummer ⁠Savannahweg 25a ⁠3542AW Utrecht